Godkendelser

Jfr. Lov om Forsikringsformidling

Godkendelser

Vi er underlagt Finanstilsynets kontrol

Prospector er som rådgiver på forsikrings- og pensionsområdet omfattet af Lov om Forsikringsformidling og således underlagt Finanstilsynets kontrol i henhold hertil.

Prospector har naturligvis Finanstilsynets godkendelse til at rådgive om såvel skadesforsikrings- som pensionsforhold.