Historie

Baggrunden for Prospector

Vores historie

Erhvervslivet har krav på uvildig rådgivning

Som veluddannede fagfolk undrede vi os over, at rådgivere i forsikringsbranchen var økonomisk tilknyttet forsikringsselskaberne og ikke de kunder, de skulle rådgive.

Vi mener, at kunderne i erhvervslivet har krav på uvildig rådgivning om forsikrings- og pensionsløsninger uden at skulle spekulere over i hvor stor udstrækning, der er samarbejde mellem sælgeren og forsikrings- og eller pensionsselskabet.

Derfor etablerede vi i 1995 rådgivningsvirksomheden Prospector. Siden starten har vi udelukkende ydet forsikringsrådgivning og rådgivning om pensionsordninger til erhvervslivet, og vi overlader gerne salg og formidling af forsikringsprodukter til andre.

Hos Prospector er det udelukkende kundens interesser, der varetages, og vi har derfor ingen tilknytning til nogen forsikringsvirksomhed.

Derfor kan Prospector yde uvildig rådgivning.

Vor fornemste opgave er at give kunden et kvalificeret overblik over muligheder. Derfor har vi taget udgangspunkt i ordet “Prospectus”, der betyder overblik. Som bomærke har vi valgt det dobbelte Janus-hovede, der kan se en sag fra to sider – objektivt og uvildigt. Janus er desuden “Passage-guden”, der i det ældste Rom varetog byens farligste passage, broen over vandløbet på Forum.

Det var vanskeligt og farefuldt at passere broen, og Janus hjalp romerne helskindet og tørskoede over.

Janus er samtidig “Guden for al begyndelse” og har derfor givet navn til måneden januar.

Det nye firmakoncept fik de store overskrifter frem i erhvervspressen, som f.eks. “Nyt firma til kamp mod forsikringsmæglerne”.

Samtidig begyndte den egentlige markedsføring overfor Prospectors primære målgruppe – erhvervs- og industrivirksomheder.

I begyndelsen i Jylland og på Fyn. Senere er området udvidet, så det nu omfatter hele landet. Forretningskonceptet er blevet meget positivt modtaget, og Prospector er nu en af landets førende virksomheder indenfor området.

Vi er i dag repræsenteret med kontorer i Grenaa og Aabenraa.

 

Firmalogoet viser den romerske mønt Asén. 3. årh. før kr. hvor passageguden Janus er afbilledet