Pension

Den optimale pensionsløsning skaber økonomisk tryghed

Pension

Den optimale pensionsløsning skaber økonomisk tryghed

Mange virksomheder har behov for en synlig og fremadrettet forsikrings- og pensionspolitik.

Prospector kan kortlægge mulighederne, udforme forslag til virksomhedens pensionspolitik og sikre en løsning, der opfylder det aktuelle behov optimalt.

Markedet for pensionsordninger er præget af et stort antal dækningsmuligheder og betydelige prisudsving.

I et marked, der er præget af fagudtryk og mange muligheder anbefaler vi, at der jævnligt gennemføres udbud.

Hos Prospector udarbejder vi alt det nødvendige materiale og fritager hermed virksomheden for arbejdet.

Som specialister i erhvervs- og pensionsforsikring har vi bred erfaring i at analysere markedet, og vi kan ofte anvise fordelagtige, alternative løsninger.

Vi kan sikre, at pensionsløsningen til enhver tid matcher virksomhedens og medarbejdernes situation og behov.

Vi kan yde kvalificeret rådgivning i forbindelse med større og sammensatte pensions-løsninger, der kan omfatte forsikring, opsparing og service.

Den optimale pensionsløsning skaber tryghed, både for virksomheden og medarbejderne.

Brug Prospector efter virksomhedens og medarbejdernes behov. Du er altid velkommen til en uforpligtende orientering om pensions- og forsikringsløsninger.